De Stichting Examens Pedagogisch Medewerker Leefbaarheid

De Stichting Examens Pedagogisch Medewerker Leefbaarheid (EPML) verzorgt examens voor opleidingen binnen het domein van Leefbaarheid en Maatschappelijke Veiligheid. Zij speelt in op de maatschappelijke behoefte van erkende opleidingen voor beroepen als Straatcoach, Sfeerkeeper, Werkmeester, Werkcoach, Buurtconciërge, Agressiecoaches en Leermeesters in wijkbedrijven. De Stichting is opgericht bij gebrek aan opleidings- en examenmogelijkheden in het publieke bestel met betrekking tot deze opleidingen.

De Stichting EPML verzorgt zelf geen opleidingen, maar helpt opleiders met het verkrijgen van de status van erkende opleiding door hun examens te verzorgen. De Stichting EPML kan dus gezien worden als een exameninstituut voor de branche van Leefbaarheidvraagstukken en staat op haar beurt onder toezicht bij de Examenkamer in Apeldoorn. Op het moment dat een student is afgestudeerd, word deze opgenomen in het beroepsregister. Dit register wordt door Stichting EPML structureel bijgehouden.

De Stichting EPML verzorgt haar taak als examenorganisatie op basis van een kwalificatiedossier voor de Pedagogisch Medewerker Leefbaarheid. Dit kwalificatiedossier beschrijft de verschillende competenties, alsmede de onderliggende kennis, vaardigheid en inzicht die in de context van Leefbaarheid en Maatschappelijke Veiligheid aan de orde komen.

Het kwalificatiedossier is opgesteld aan de hand van de bestudering van de inhoud van de voorkomende beroepen in de wereld van Leefbaarheid en Maatschappelijke Veiligheid. Zij dient als een algemene blauwdruk voor opleiders ten aanzien van de mogelijkheid om hun eigen opleiding hier aan te koppelen, zodat de erkenning van hun opleiding gebaseerd is op een kwalificatiedossier en het hiervan afgeleide toetskader.